تفاهم نامه شورای اسلامی و شهرداری مشهد مقدس

  • توضیح مختصر:
  • ” آموزش و ارتقاء مهارت‌های اثربخش فنی و حرفه‌ای و ترویج و توسعه‌ی کارآفرینی و اشتغال‌زایی ” ، ” توانمندسازی جوانان با هدف ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری ” ، ” افزایش بهره‌وری خدمات، ارتقاء کیفیت تولیدات و رقابتی کردن تولید کالا به ویژه با کالاهای خارجی ” ، ” توانمندسازی و تقویت نهاد خانواده از طریق ایجاد مشاغل خانگی و ارتقاء توان اقتصادی آنان ” ، ” آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد، متناسب با نیازهای بازار کار و ارتقاء توان کارآفرینی ” ، ” کمک به تولید ثروت و کاهش فقر در جامعه، از طریق توسعه‌ی مهارت‌های فنی و حرفه‌ای ” ، ” فراهم آوردن زمینه‌ی یادگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به ویژه در حاشیه‌ی شهر و مناطق کم برخوردارتر ” ، ‌” شناسایی و جلب مشارکت خیرین در خدمات عام‌المنفعه‌ی توسعه و ترویج آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای ” ، ” ایجاد بستر مناسب برای توسعه‌ی منابع درآمدی شهروندان، به ویژه زنان و جوانان و استفاده از ظرفیت‌ها و منابع خدادادی آنان ” ، ” کمک به راه‌اندازی، توسعه و تجهیز مراکز فنی و حرفه‌ای مانند هنرستان‌ها، خانه‌های کارآفرینی و کاریابی و … ، با مشارکت خیرین سازماندهی شده از سوی مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای “.
موضوع:تفاهم‌نامه
نوع:سه جانبه
طرف اول:مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای
طرف دوم:شورای شهر مشهد مقدس
طرف سوم:شورای اسلامی مشهد مقدس
تاریخ عقد:----
مدت قرارداد:… سال می‌باشد. پس از اعتبار این تفاهم نامه نیز، تا اتمام تعهدات مندرج در قرارداد، همچنان دارای اعتبار است.