مجمع خیرین توسعه و ترویج
آموزش فنی و حرفه‌ای

ما یک سمن مردم نهاد هستیم باور داریم که راه توسعه‌ی پایدار، ایجاد اشتغال، کاهش مشکلات و معضلات اجتماعی از طریق پرورش نسل جوان ماهر و ارزش‌آفرین و بهادادن به سیستم آموزش فنی و حرفه‌ای، امکان پذیر است.
درباره ما

آشنایی کوتاه با ما

ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي، در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه توسط خیرین نیک‌اندیش با هدف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻨﯿﺎن آن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻌﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر، ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ را ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اعضای هیئت مدیره

کارگروه‌ها

کارگروه آموزش، کارآفرینی و اشتغال

ادامه مطلب

کارگروه فرهنگسازی و ترویج فرهنگ مهارت آموزی

ادامه مطلب

کارگروه مشارکت‌ها و منابع حمایتی

ادامه مطلب

کارگروه آمایش و پژوهش

ادامه مطلب
رضا حمیدی ازغدی - هیئت امنا
کارشناسان آگاه و دلسوز بر این باورند که نظام آموزشی توانمند و فراگیر پایه و مایه‌ی رشد سریع جامعه و اساس توسعه و تعالی همه جانبه‌ی کشور است. از این رو یاری رساندن به آموزش و پرورش و تأمین نیازهای آموزش عمومی از جمله مواردی است که نیک‌اندیشان و خیرین، با شور و علاقه به آن روی می‌آورند و پرداختن به آن را به عنوان باقیات صالحات و فرهنگ‌سازی در امور خیر وجهه‌ی همت خود قرار می‌دهند. مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، نیز با پذیرش دیدگاه پیشگفته و به پیروی از تعالیم دینی و تبع تکالیف و وظایف ملی، همکاری و مشارکت با سایر خیرین را مجددانه پذیرا شده و در اجرای طرح‌های آموزشی و همراهی با نظام آموزشی کشور به نحو روزافزونی حضور یافته و به فعالیت پرداخته است.

اهداف ما

بهینه‌سازی و توانمند سازی مهارت‌های شغلی و رفع نارسایی‌ها و کمبودهای حرفه آموزی
تلاش در راستای توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌های شغلی
جلوگیری از هدر رفت نیروی انسانی و افزایش توان اشتغال
بهینه‌سازی و توانمند سازی مهارت‌های شغلی و رفع نارسایی‌ها و کمبودهای حرفه آموزی
تلاش در راستای توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌های شغلی
جلوگیری از هدر رفت نیروی انسانی و افزایش توان اشتغال

تماس با ما

اگر با ما هم‌باور هستید، جهت شکل‌گیری همکاری‌های بیشتر تماس بگیرید.

منصوره شریف الحسینی - مدیرعامل
خدایا تو چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت.
ما نمی‌توانیم خوب بمیریم چون خوب نزیستیم و زیستن خوب را به نسل آینده و فرزندانمان نیاموختیم. فلسفه و آفرینش و دلیل بودنمان را درک نکردیم و هر روز شاهد مرگ خاموش و دردناک سرمایه‌های عظیم و جوانان کشورمان هستیم. چرا که لذت بهره‌‌مندی از تربیتِ استعداد و علاقه را پرورش ندادیم و نفعِ استفاده از این استعدادِ پرورش یافته را نچشیدیم و نچشاندیم، برای نظرِ غیر زیستیم و افسردگی، رنج و درد از بی‌فایدگی را، بر سر جامعه‌مان آوار کردیم. در حالی که تمام نیاز به کارمان بر زمین مانده و نیروی کارمان توان رفع نیاز را ندارد. مجمع با هیئت مدیره‌ای قوی، کاربلد و مؤثر بر آن است که فرد به فرد و گروه به گروه طی یک برنامه محاسباتی مدون علمی کوتاه‌ مدت، میان مدت و بلند مدت به کاهش این معزل بزرگ و افزایش توان اشتغال و مهارت بپردازد تا بتواند هرم نیروی انسانی وارونه کشورمان را به حالت استاندارد هر کشور نزدیک و نزدیک‌تر کند.
به امید آن روز

تفاهم نامه‌ها و همکاری‌ها

تفاهم‌نامه‌ها به عنوان سند پشتیبان مذاکرات شفاهی دو یا چند جانبه میان طرفین آن است و نشانه‌ی آن است که طرفین در مسیر مذاکرات قراردادی به معانی مشترکی در خصوص موضوعات قراردادی دست‌ یافته‌اند که آن را بنا و پایه تصمیمات بعدی خود قرار می‌دهند.

طرح و برنامه‌ها

تلقی ما این است که مجمع در یک سال گذشته، در طرح و برنامه‌های مرتبط با سیاست‌های خود، گام بلندتری برداشته است که محصول کارشناسی دقیق کارگروه‌های مجمع می‌باشد. و در نهایت به صورت یک سیستم یکپارچه طرح و برنامه‌های جدیدی ارائه می‌شود.

حامیان

همراهان

بلاگ

مهارت‌آموزی: کلید طلایی موفقیت در دنیای تحولات

در دنیای پویا و متحول امروز، که با سرعت فزاینده‌ای در حال دگرگونی است، مهارت‌آموزی به مثابه قطب‌نمایی راهگشا، مسیر […]

راهکارهایی برای افزایش مشارکت خیرین در مهارت آموزی

مشارکت خیرین در مهارت آموزی یکی از جنبه‌هایی است که به کشور کمک می‌کند تا زمینه‌های پیشرفت را سریع‌تر طی کند و امکان افزایش به اشتغال و رشد اقتصادی فراهم شود.

سوالاتی که یک معلم می تواند در ذهن دانش آموزان ایجاد کند؟

یک معلم می‌تواند با سوالاتی که در ذهن دانش‌آموزان خود ایجاد می‌کند آن‌خا را برای هدف‌گذاری و دستیابی به یک چشم‌انداز در آینده کمک کند.

مشاهده ی وبلاگ

ارتباط با ما

شما می‌توانید با پر کردن فرم زیر و طرح سوالات خود با ما ارتباط بگیرید.


هدف از تشکیل مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای چیست؟

مهم‌ترین اهداف شکل گیری مجمع:
1- جلوگیری از هدررفت نیروی انسانی و افزایش توان اشتغال
2- تلاش در راستای توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌های شغلی
3- بهینه‌‍سازی و توانمندسازی مهارت‌های شغلی و رفع نارسایی‌ها و کمبودهای حرفه‌آموزی

چه کسانی از برنامه‌های مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای حمایت می‌کنند و یا بهره‌مند می‌شوند؟

برخی از کارخانه‌ها و مراکز تولیدی در راستای مسئولیت اجتماعی، اقدام به همراهی با مجمع می‌کنند. لوگوی این کارخانجات را می‌توانید در بخش همراهان ببینید. دستگاه‌های متولی مهارت (وزارت آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه‌ای و دانشگاه فنی و حرفه‌ای) هم در حمایت و بهره‌مندی از برنامه‌های مجمع مؤثر هستند.

برای همراه کردن سازمان‌ها و نهادهای دولتی از چه روش‌هایی استفاده کرده‌اید؟

 از آنجایی که اهداف مجمع با وظیفه ذاتی برخی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی همسان و همساز است، به همین واسطه این ارتباط دوسویه موردنیاز است. مجمع، با عقد تفاهم‌نامه با این سازمان‌ها و نهادهای دولتی،  نسبت به ارائه خدمات مطلوب و موردنیاز این سازمان‌ها اقدام می‌کند. بخش بعدی کار،  مطالبه‌گری از این سازمان‌ها در انجام مطلوب این وظایف است.

منابع مالی مجمع از چه طریقی تأمین می‌شود؟

دغدغه‌های مشترک با بخش‌های مختلف صنعت و تولید باعث شده است تا حامیان مالی در کنار مجمع باشند. اهداف مشترک در هیأت امنا ترسیم و توسط هیأت مدیره اجرایی می‌شود.

هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش چگونه می توانند از حمایت‌های مجمع بهره‌مند شوند؟

از آنجایی که آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های متولی مهارت است و ارتباط پایدار و مؤثری با مجمع دارد، آمار، اطلاعات و نیازهای عمرانی، تجهیزاتی، آموزشی و فرهنگی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ ای و  کاردانش توسط آموزش و پرورش به مجمع اعلام می‌شود و مجمع با توجه به ضرورتها، نیازها و امکانات در این مورد تصمیم‌گیری و همراهی می‌کند

آیا من هم می‎‌توانم در راستای اهداف مجمع با شما همکاری داشته باشم؟

مجمع، یک سازمان مردم نهاد (NGO)  است و  به همراهی، همفکری و هم‌افزایی اقشار جامعه نیاز  دارد. اگر قصد همیاری دارید می‌توانید با واحد روابط عمومی و امور بین‌الملل مجمع در ارتباط باشید.

مهم‌ترین برنامه‌های پیش روی مجمع چیست؟

مجمع در تلاش است تا با افزایش توان اشتغال و ترویج فرهنگ کار، یکی از ماندگارترین اعمال نیک را برای رسیدن فرزندان ایران زمین به بالاترین جایگاه علمی، آفرینندگی و انسانی به یادگار بگذارد.