طرح و برنامه‌ها

مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با پروژه‌های چندساله و پیچیده‌ای روبرو است، و در این میان برنامه‌ریزی، مدیریت و به اتمام رساندن آن‌ها بر اساس چشم‌اندازهای مجمع بسیار دشوار به نظر می‌رسد. یکی از تکنیک‌هایی که به منظور مدیریت مؤثرتر پروژه‌های بزرگ مجمع به کار می‌رود، خرد کردن آن‌ها به طرح و برنامه های کوچک در راستای اهداف اصلی مجمع می‌باشد. تلقی ما این است که مجمع در یک سال گذشته، در طرح و برنامه‌های مرتبط با سیاست‌های خود، گام بلندتری برداشته است که محصول کارشناسی دقیق کارگروه‌های مجمع می‌باشد. و در نهایت به صورت یک سیستم یکپارچه طرح و برنامه‌های جدیدی ارائه می‌شود. تمامی طرح و برنامه‌های مجمع، توسط مدیران، کارشناسان و دست‌اندرکارانی که محدودیت‌ها را لمس کرده‌اند تشکیل شده است. از این رو حرفشان عینی‌تر است و به دلیل اعتماد و ارتباط تنگاتنگ میان مسئولین کارگروه‌ها و مدیرعامل مجمع، طرح اجرایی شده و به ثمر می‌رسد.