• تفاهم‌نامه‌ها به عنوان سند پشتیبان مذاکرات شفاهی دو یا چند جانبه میان طرفین آن است. تفاهم‌نامه نشانه‌ی آن است که طرفین در مسیر مذاکرات قراردادی به معانی مشترکی در خصوص موضوعات قراردادی دست‌ یافته‌اند که آن را بنا و پایه تصمیمات بعدی خود قرار می‌دهند.
 • طرفین با امضای یادداشت تفاهم یا تفاهم‌نامه اگر چه سعی دارند نسبت به توافقاتی که حاصل شده از ایجاد آثار حقوقی الزام‌آور جلوگیری کنند ولی در عین حال نشان دهند که نسبت به مذاکرات انجام شده به یک نقطه مشترک دست ‌یافته‌اند تا درادامه مذاکرات برای انعقاد قرارداد بتوانند به آن استناد کنند.
 • دو کاربرد عمده‌ی تفاهم‌نامه‌های مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای عبارت است از:
 • ۱. تعیین چارچوبی برای توافق نهایی طرفین در انعقاد قرارداد
 • ۲. ثبت شروط کلیدی که تا لحظه امضای تفاهم‌نامه مورد توافق طرفین واقع شده است.
 • ۲۴ مهر ۱۳۹۷

  تفاهم نامه اداره کل آموزش پرورش و نوسازی مدارس

  اطلاعات بیشتر
 • ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

  تفاهم نامه صدا و سیمای خراسان رضوی

  اطلاعات بیشتر
 • خرداد ۱۳۹۸

  تفاهم نامه دو جانبه فی ما بین مجمع و صدا و سیمای خراسان

  اطلاعات بیشتر
 • ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

  تفاهم نامه اداره کل توسعه و تجهیز مدارس

  اطلاعات بیشتر
 • ۰۱ مهر ۱۳۹۸

  تفاهم نامه دانشگاه فردوسی و بنیاد دانشگاهی فردوسی

  اطلاعات بیشتر
 • ۱۹ آبان ۱۳۹۸

  تفاهم نامه اداره کل آموزش پرورش و نوسازی مدارس

  اطلاعات بیشتر
 • ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

  تفاهم نامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

  اطلاعات بیشتر
 • ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

  تفاهم نامه دانشگاه فنی و حرفه‌ای

  اطلاعات بیشتر