تفاهم نامه اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی

  • توضیح مختصر:
  • ” تحقق رهنمون‌های مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت نهادها، دستگاه‌ها در خصوص ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار”، ” ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مهارت‌آموزان با استفاده از امکانات به روز و پیشرفته و متناسب با نیاز بازار کار”، ” استفاده از توان و ظرفیت خیرین برای مشارکت در توسعه آموزش‌های مهارتی استان” ، ” حمایت از افراد محروم و کم‌بضاعت علاقمند به مهارت‌آموزی و آماده اشتغال” ،” تلاش در راستای توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌های شغلی” ، ” بهینه سازی و توانمندسازی مهارت‌های شغلی و رفع نارسایی‌ها و کمبودهای حرفه‌ای”.
موضوع:تفاهم‌نامه
نوع:دو جانبه
طرف اول:مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای
طرف دوم:اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی
تاریخ عقد:----
مدت قرارداد:این تفاهم‌ نامه از تاریخ امضاء ، به مدت سه سال معتبر بوده تمدید با توافق طرفین انجام پذیر است.