تفاهم نامه صندوق قدس

  • توضیح مختصر:
  • این تفاهم نامه به منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد استعدادها و کمک به ترویج مهارت‌آموزی منعقد می‌گردد. ” پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در هر سال به معرفی‌ شدگان طبق ضوابط پرداخت می‌گردد”، ” سپرده‌گذاری مجمع خیرین به مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان سپرده و تضمین وام‌های پرداختی”، ” سقف تسهیلات پرداختی به هر متقاضی، مبلغ پنج میلیون ریال”، ” وام ذکر شده در اقساط ده ماهه باز پرداخت خواهد شد”.
موضوع:تفاهم‌نامه
نوع:دو جانبه
طرف اول:مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای
طرف دوم:صندوق قرض‌الحسنه قدس
تاریخ عقد:-----
مدت قرارداد:-----