جامعه مشمول:هنرستان‌های آموزش و پرورش
ارائه دهنده:مهدی نبوی
تاریخ:آبان ۹۸

طرح همیار ( برنامه استانداردسازی تجهیزات کارگاهی )

  • جابجایی تجهیزات مازاد مراکز آموزشی و اهدای تجهیزات توسط مراکز تولیدی و کارخانجات به هنرستان‌ها