هدف کلان1: دارای شبکه مؤثر و کارآمد شناسایی، جذب و حفظ حامیان مادی و معنوی (کنشگران، ذینفعان و اجزای زیست‌بوم مهارت‌آموزی کشور) با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های نوآورانه

هدف کلان 2: توانمند در پژوهش، مسأله شناسی، دیده‌بانی و مطالبه‌گری پیرامون توسعه و ترویج آموزش های فنی و حرفه‌ای

هدف کلان 3: توانمند در آگاهی سازی و الهام بخشی پیرامون اهداف مجمع

هدف کلان 4: ارائه الگوهای استاندارد و بهینه مرتبط با توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

هدف کلان 5: مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سطح کشور

هدف کلان 6:  ارتقای فرهنگی و بالندگی کنشگران عرصه مهارت

هدف کلان 7:دارای سرمایه انسانی شایسته، خلّاق و مبتنی بر تفکر سیستمی و راهبردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *