همه ی پست ها توسط مجمع خیرین

ارکان جهت‌ساز مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌‍ای

بیانیه ارزش‌ها: فضایل اخلاقی، اعتماد و اعتبار، خردمندی و خلاقیت، روشن‌فکری و روشن‌گری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، استقلال، همکاری و مشارکت، رشد […]

ادامه مطلب